Martelaarssite

renovatie van de kabinetsgebouwen van de Vlaamse regering

omschrijving

in samenwerking met

Noahh
Bildt

jaar

2018

finalist in ontwerpcompetitie