‘De 3 zussen’ is de laatste aanvulling van het klooster ensemble aan de Dobbelmannweg te Nijmegen. Centraal ligt een opgetild plein, het gemeenschappelijke hart. Hier is een sociaal plek voor bewoners om te ontmoeten en gezamenlijke evenementen te organiseren. Rond het centrale plein liggen drie bouwblokken. Ieder bouwblok met een eigen identiteit passend bij de omgeving. 

Het kloosterblok met schilddak is een moderne architectonische voortzetting van het bestaande religieuze erfgoed. In hoofdvorm, verhouding en detaillering sluit het blok aan bij het Pensionaat. Dit woonblok heeft 7 grondgebonden woningen en staat evenwijdig met de Dobbelmannweg. Het is opgetrokken in een moderne lichte baksteen met verticaal gemetselde banden die het blok bij elkaar bindt.

Haaks op de Dobbelmanweg, aan de zuidzijde van de kloostertuin staat het stadsblok. Dit blok van 5 grondgebonden woningen vormt met zijn zadeldak, typisch van de architectuur van woningen aan de Dobbelmannweg, de aansluiting naar de zuidzijde van de straat. Dit blok bestaat uit baksteen in een moderne variant, eenvoudig en elegant. De kopgevels van dit blok zullen gedurende de tijd vergroenen door rankende klimplanten zoals Parthenocissus of clematis. De groene gevels zuiveren de lucht voor de buurt en biedt een thuis voor vele vogels en insecten.

In de kloostertuin staan de parkwoningen. Dit blok bestaat uit 6 houten grondgebonden huizen met ieder hun eigen zadeldak om de individualiteit te benadrukken, maar ook voor de juiste oriëntatie van de dakvlakken naar het zonnige zuiden t.b.v de PV panelen. Om het groene karakter van hun locatie midden in de kloostertuin te benadrukken is dit blok geheel bekleed in hout.

De achterzijde van de woningen zijn georiënteerd op de historische kloostertuin. Waarbij de tuin doorloopt tot aan de gevel.

opdrachtgever
Steenvlinder, maatschappelijke ontwikkelaar voor zelfbouwers

type
18 woningen, gedeelde tuin en binnenplaats, 2315m2

locatie
Nijmegen

ontwerp
2019

partners
Studio Lisette Plouvier en Oase stedenbouw & Landschap

beeld rechten
SOW