Een grondige energetische renovatie van de kabinets gebouwen van de Vlaamse regering aan het Martelaarsplein te Brussel pakte de opdrachtgever aan om gelijk ook de gebouwen van binnen te renoveren en moderniseren. Verspreid over drie gebouwen en met wisselende kabinetssamenstellingen per regeringsperiode vroeg dit om een helder en tegelijk flexibel ontwerp.

SOW ontwierp samen met Noahh en Bildt architecten een nieuwe structuur voor de gebouwen. De nieuwe plattegrondindelingen zorgen voor een aanpasbaar gebruik en maken de kabinetsgebouwen toekomstgerichtmet een hedendaagse architecturale uitstraling. Entrees en publieke ruimten werden verplaatst om de gebouwen met het plein te verbinden en onderdeel van de stad te maken.